[Moozzi2] 이 멋진 세계에 축복을! 2기 (BD 1920x1080 x.265-10Bit FLACx2) - TV + OA…

[Moozzi2] 이 멋진 세계에 축복을! 2기 (BD 1920x1080 x.265-10Bit FLACx2) - TV + OA…

[Moozzi2] Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! 2 [ x265-10Bit Ver. ] - TV + OAD
파일1. EXTRA/[Moozzi2] KonoSuba 2 [SP06] Sponsor Part Anime Collection (BD 1920x1080 x.265-10Bit Flac).mkv (277.29 MB)
2. EXTRA/[Moozzi2] KonoSuba 2 [SP03] PV - 01 (BD 1920x1080 x.265-10Bit Flac).mkv (204.51 MB)
3. EXTRA/[Moozzi2] KonoSuba 2 [SP01] NCOP (BD 1920x1080 x.265-10Bit Flac).mkv (181.75 MB)
4. EXTRA/[Moozzi2] KonoSuba 2 [SP03] PV - 02 (BD 1920x1080 x.265-10Bit Flac).mkv (128.78 MB)
5. EXTRA/[Moozzi2] KonoSuba 2 [SP02] NCED (BD 1920x1080 x.265-10Bit Flac).mkv (122.64 MB)
위의 목록에서 생략된 21개 파일 (13.91 GB)
총 파일 사이즈 : 14.81 GB
마그넷magnet:?xt=urn:btih:07CB98DC1A79DA945E2DEDCB09A1E701D6BD9A30
[Moozzi2] 이 멋진 세계에 축복을! 2기 (BD 1920x1080 x.265-10Bit FLACx2) - TV + OA…

Comments